Klass D, linjearbete

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, nivå C (alternativt nivå S), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Observera att kunskap om elsäkerhet (godkänd ESA-utbildning, minst ESA-röj) är ett förkunskapskrav.

Observera att ABSD i första hand ger kompetens för uppröjningsarbeten och inte ger kompetens att fälla svåra träd* bredvid ledning och hus, t.ex. vid förebyggande trädsäkringsarbeten.

* träd som inte kan fällas i naturliga fällriktningen

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid arbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjningsarbete vid luftburna ledningar i samband med t.ex. stormfällningar eller snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder.
  • God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder och hjälpmedel samt kunskaper och färdigheter att använda olika hjälpmedel som t.ex. vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippat med användningen.
  • Kunskaper och färdigheter att med hjälp av lämplig utrustning jobba säkert i mörker och dåligt väder.

Comments are closed