Motorsågskörkort

H110-0270Välkommen på motorsågskurs i Föllinge! Vi anordnar motorsågskurser i klasserna A, B, C, D samt S och V. Det är skräddarsydda utbildningar som är anpassade till gruppens behov och tidigare kunskaper. Vi jobbar helst i mindre grupper med 4–6 personer. Utbildningarna hålls främst i våra egna ändamålsenliga lokaler, men ibland håller vi även till ute hos grupper och företag. Flexibilitet sätter sällan gränser! Samtliga körkortsnivåer avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Vi är anslutna till Säker Skogs utbildningsprogram.

Det vanligaste för en skogsägare och vedhuggare är att man går nivå A+B, för att kunna utföra vanligt skogsarbete med trädfällning, vedhuggning eller liknade.

A-delen är grunderna och den behövs för att överhuvudtaget starta en motorsåg. Det är den nivån som exempelvis en snickare behöver för att köra kedjesåg på arbetsplatsen. Vi tittar även på vilka krav som finns på bl.a. den egna skyddsutrustningen, men även sågens krav, kedjefilning m.m.

B-delen innefattar normalt skogsarbete, inklusive enklare trädfällning, och är anpassad för exempelvis vedhuggare och traditionellt skogsarbete utan konstigheter. Kursen vänder sig kanske främst till den som hugger sin ved själv och fäller träd ibland. Genomgång av riskbedömningar, arbetsteknik, fällmetoder m.m.

Om du däremot jobbar mycket på sin mark eller mer yrkesmässigt med motorsågen behöver du komplettera med nivå C. Då blir du mer komplett inom avancerad trädfällning, skadad skog, vindfällen m.m. Vi använder speciella hjälpmedel och tittar på mera avancerade tekniker och metoder samt fördjupar oss i olika riskbedömningar etc.

A+B-nivåerna är som sagt grunderna och lägger man till C så blir man väldigt komplett. D, S och V är däremot spetskompetenskurser, där D är linjearbete, S står för skadad skog och V för vägunderhåll.

Läs mer om motorsågskörkort klass A.
Läs mer om motorsågskörkort klass B.
Läs mer om motorsågskörkort klass C.
Läs mer om motorsågskörkort klass D.

H880-0241 (2)

Om du är intresserad av att gå en motorsågskurs, mejla martin@follingesag.se eller ring 070-551 82 72.

Comments are closed