Röjsågskörkort

Klass RA

RA är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.

 • gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen
 • start och hantering av röjmotorsågen
 • justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)
 • arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
 • daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
 • kontroll av såg och skyddsutrustning

Klass RB

RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

 • gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen.
 • fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
 • användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
 • arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
 • sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
 • risker som är förknippat med stammar i spännH210-0303 (1)

Comments are closed