Med passion för trä.

Välkommen till Lågan i Föllinge. Vi anordnar motorsågskurser, bygger träpulkor och är engagerade delägare i Föllinge Såg. Gemensamt för alla strängar på vår lyra är passionen för trä – och allt man kan åstadkomma med detta fantastiska material.
Powered by Nirvana & WordPress.